Graag! Als u denkt dat een fietsroute in aanmerking komt om te worden opgenomen in onze database, stuurt u ons dan een email. Voorwaarde is wel dat de fietsroute duidelijk moet zijn beschreven op internet, danwel dat er een goede routegids te koop is. Daar deze routeplanner een hobbyproject is, vragen wij u mogelijk om een exemplaar van de fietsgids te mogen lenen. Het is voor ons financieel onmogelijk om alle fietsgidsjes zelf aan te schaffen. Uiteraard krijgt u uw fietsgids desgewenst terug.