Plan snel en simpel uw fietsroute voor uw fietsvakantie
Tijdelijke website

Dit is een tijdelijke site i.v.m. site-hack. Alle informatie is terug te vinden op deze site, maar de plaatjes ontbreken. Ook links kunnen mogelijk dood lopen. Door tijdgebrek zal deze situatie nog enige tijd blijven bestaan. Mijn excuses hiervoor.

Disclaimer

Disclaimer

De makers van deze site, www.fietsrouteplanner.eu, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en onvolledigheden in de gegeven informatie. De informatie die op deze website wordt verstrekt dient alleen ter informatie van de websitebezoeker. Wij proberen de juistheid van deze gegevens te garanderen, maar kunnen helaas niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

De makers van www.fietsrouteplanner.eu zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling die door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Fietsrouteplanner.eu is niet verantwoordelijk voor informatie en inhoud op sites waarnaar Fietsrouteplanner.eu linkt.

 

Fietsrouteplanner.eu maakt gebruik van bestaande fietsroutes en fietsgidsen. De fietsroutes worden niet door Fietsrouteplanner.eu uitgezet en bijgehouden. Fietsrouteplanner.eu kan dus ook geen enkele garantie geven over de juistheid van de gebruikte routebeschrijvingen.

 

In geval van oneigenlijk gebruik door Fietsrouteplanner.eu van foto’s, teksten en/of fietsroutes, kunt u bezwaar maken via ons contactformulier. Het is geenszins onze bedoeling andermans copyright te schenden, dus dan zullen we daarnaar handelen.